Säkerhet för verksamheter

Möt morgondagens säkerhetsutmaningar med smarta hjälpmedel som nulägesanalyser och övervakning, inte bara med hårdvara och licenser.

Säkerhetsexperternas 7 bästa tips

95% av svenskarna tror att antalet cyberattacker kommer att öka. Samtidigt medger 9 av 10 verksamheter att de är dåligt förberedda på den nya säkerhetsskyddslagen. Hur ska verksamheter hinna täppa igen sina säkerhetsluckor? Detta, och mycket mer, diskuterades på Strategi säkerhet den 3 april. Missade du eventet? Här har vi samlat experternas viktigaste take-aways för att vända oron till en konkurrensfördel.

Ta del av tipsen

Strategi säkerhet

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet syftar till att skydda informationstillgångar genom struktur och åtgärder som gör att rätt informationen är tillgänglig för rätt personer i rätt tid.

Detta brukar förkortas CIA på engelska, confidentiality, integrity och availability. På svenska heter det konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

Skydda din it-infrastruktur

Datacentren ska klara av att hantera virtualisering, automatisering och molntjänster vilket ställer höga krav på tillgänglighet, kapacitet, dynamik samt säkerhet.

Att inte tappa bort säkerhetsfrågan kan vara utmanande när man fokuserar på att skap rätt förutsättningar och arbetssätt för medarbetarna. Ofta blir det svårt att styra åtkomst på ett enkelt sätt och samtidigt ha överblick över de olika säkerhetsfunktionerna (t ex brandvägg, IPS, applikationsbrandvägg m m).

Kravet på spårbarhet ökar! Möjlighet till prioritering av incidenter baserat på risk, snarare än i den ordning de kommer är viktigt.

I Ateas säkerhetserbjudande är samarbetet med ledande leverantörer viktigt.

  • Säker och rollbaserad åtkomst - för behörigheter till resurser baserat på vem användaren är, hur och varifrån uppkoppling sker och hur säker klienten är.
  • Konsoliderade säkerhetsfunktioner (t ex applikationskontroll, brandvägg, IPS m m) – ger ökad möjlighet till kontroll/uppföljning- ofta till en lägre kostnad
  • Minskad risk i kritiska system - bestäm exakt vad som får exekveras och inför en robust "change-control".
  • Ökad spårbarhet och prioritering - genom logghantering och logganalys skapas underlag för kontroll och åtgärder

Vi tar ansvar för hela leveransen av klientsäkerhet med konsulttjänster för design, implementation och support.

Säkerhet för användaren

Klientsäkerhet har aldrig varit viktigare. De flesta dataintrång sker via klienter samtidigt som kraven och arbetssätten runt klienter förändras kraftigt.

Idag vill många företag erbjuda en dynamisk klientplattform som är anpassad till individen snarare än en standardklient som är lika för alla. I en sådan dynamisk värld blir det ännu viktigare med kontroll och uppföljning. Att ha kontroll på att klientskyddet fungerar och att få tidiga indikationer på risker och problem är helt avgörande.

Vi erbjuder produkter och lösningar för malwareskydd, host-IPS, kryptering, smarta kort-inloggning och säker uppkoppling till din information.

Vi tar totalansvar för hela leveransen av klientsäkerhet med tjänster för design, implementation och support.

Så hanterar du säkerhetsincidenter på ett strukturerat och effektivt sätt

Allt fler utmaningar inom cybersäkerhet kräver en god förmåga att upptäcka, åtgärda och rapportera dina säkerhetsincidenter. SIEM & SOC som tjänst ger ditt säkerhetsarbete visibilitet, intelligens och målmedvetenhet. Dessa två säkerhetstjänster från Atea byggd på IBM-teknologi hjälper dig med de tekniska verktygen, organisationen och spetskompetensen som behövs – dygnet runt, överallt!

Mer om tjänsterna

Jag behöver mer information

Vi hjälper din verksamhet med allt från utbildning, riskanalyser, workshops, granskningar, implementeringar, uthyrning av säkerhetspersonal till slutlig certifiering enligt ISO 27001.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer