Tillbaka till Om Atea

Ateas åtagande inför GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya EU-förordningen gällande skydd av personuppgifter och den största förändringen inom dataskyddslagstiftning de senaste 20 åren. GDPR ersätter 95/46/EG direktivet för skydd av personuppgifter och kommer att stärka de rättigheter som EU-medborgare har över sina personuppgifter.

Hos Atea värdesätter vi integritet, både för våra kunder och för våra anställda. Vi engagerar oss i dataskydd och efterlevnad av GDPR. Ateas gemensamma GDPR-program har de senaste två åren utvärderat alla områden relaterade till personuppgifter för efterlevnad av GDPR.

  • Identifierat och analyserat alla system innehållande personuppgifter för att säkra dessa.
  • Implementerat nya processer för registrerades rättigheter.
  • Justerat processer där personuppgifter hanteras, bland annat för tjänster, IT, sälj, marknad, HR, för att anpassa processerna efter GDPR.
  • Utvärderat tjänster där vi behandlar personuppgifter för våra kunder för att skriva personuppgiftsbiträdesavtal där behov finns.
  • Utvärderat leverantörer och underleverantörer för att skriva personuppgiftsbiträdesavtal där behov finns.

Parallellt med GDPR implementationerna har Atea utvärderat alla datacenter, kontor och infrastruktur baserat på ISO 27001 för bästa möjliga skydd av personuppgifter. GDPR utbildning ges till alla medarbetare på Atea.

Alla Ateas dotterbolag inför samma processer och kontroller för att säkerställa samma nivå av säkerhet i Atea koncernen.

För att säkerställa kontinuerligt skydd av personuppgifter och efterlevnad av kraven i GDPR har Atea utsett Dataskyddsombud i alla dotterbolag och vi kommer att kontrollera efterlevnad av förordningen med regelbundna revisioner.

Tillbaka till Om Atea
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer