Digitalisering i skolan

Dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att ge bästa tänkbara utbildning för Sveriges elever. Allt ifrån skolledare som inspirerar och motiverar till lärare som med engagemang kombinerar pedagogik med senaste teknik.

Följ med oss på skolutvecklingsresa!

Följ med oss till London i januari 2020! Vi samlar den internationella skolvärldens mest aktuella föreläsare under lärorika dagar i centrala London. Du får med dig nya kunskaper, ett nätverk och inspiration för att ta arbetet vidare hemma i Sverige.

Läs mer om eventet här

Så jobbar vi

Vårt arbete tar avstamp i skolans styrdokument och relevant forskning. Strategi, utveckling och teknik är de grundstenar som hela vårt erbjudande vilar på.

Som landets ledande leverantör till offentlig sektor och svenska skolor har vi ett ansvar att engagera oss i samhället. På samma sätt som vi tar ledartröjan inom miljöfrågor och hållbar it, har vi en betydande roll att spela i skolans digitala utveckling.

It öppnar dörrar till ett lärande som är tillgängligt för alla, oavsett förutsättningar, och som genom ett tydligt ledarskap förändrar och förbättrar skolan. Det är av den anledningen som Atea har en nationell expertgruppering, specialiserad på just svensk skola.

Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter

En mindre kommuns förverkligande av stora ambitioner

2015 inledde Barn och Ungdomsnämnden i Hylte kommun ett treårigt digitaliseringsprojekt. Med skolor på efterkälken i digitaliseringen och ett stort antal nyanlända elever låg fokus på att nyttja skattemedlen maximalt. Tillsammans med Atea tog man ett helhetsgrepp i form av den tekniska plattformen Enterprise Mobility Management (EMM).

Läs om Hylte Kommun här
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer